TIFF
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.eu

Přejít na: navigace, hledání

TIFF (zkratka Tag Image File Format) je jeden z souborových formátů pro ukládání rastrové počítačové grafiky. Formát TIFF tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF je složitější formát oproti jiným formátům pro ukládání rastrové grafiky. Tento formát vytvořila v roce 1986 společnost Aldus. TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory a proto se často používá například pro ukládání přijatých faxů přijatých pomocí počítače a ISDN karty či faxmodemové karty.

Stolní scanner
Fax

Historie

Sousloví "Tagged Image File Format", nebo také, "Tag Image File Format", bylo užíváno jako podtitulek v některých dřívějších verzích specifikací formátu TIFF. Nynější specifikace TIFF formátu, TIFF 6.0, již nijak nepřipomíná a nezmiňuje toto sousloví; název je nyní zkrátka pouze "TIFF".

TIFF byl původně vytvořen na zkoušku, za účelem získání jednotného formátu pro stolní skenery v polovině 80.let. Tento formát měl být shodný pro většinu naskenovaných obrazových formátů, aby se zamezilo problémům s vývojem formátů podléhajících autorským právům různých tvůrců. Zprvu byl TIFF pouze binárním obrazovým formátem; v té době to bylo vše, co skenery mohly zatím nabídnout. Jakmile se skenery staly výkonnějšími, a paměť stolních počítačů mnohem větší, TIFF se rozrůstal jako formát černobílých, a po té i barevných obrazů.

Flexibilní možnosti

TIFF je flexibilní a adaptabilní formát. Může ovládat rozmanité obrazy a data v řadě za sebou díky obsažení "tagů" v začátku souboru. Tagy mohou naznačovat základní stavbu obrazu, jako jeho velikost, nebo mohou definovat jak jsou vystavěna data obrazu a jestli jsou využity možnosti proměnlivé obrazové komprese. Na příklad, TIFF může být použit jako obal pro JPEG a RLE komprimované obrazy. TIFF soubor může také obsahovat vektorově umístěný Clipping path (osnovu, která ořízne či orámuje hlavní obraz). Schopnost ukládat obrazová data v bezeztrátovém formátu dělá z TIFF souborů užitečnou metodu pro archivaci obrázků. Na rozdíl od standardních JPEG souborů, TIFF soubory, využívající bezeztrátovou kompresi (či zcela žádnou kompresi), mohou být editovány a znovu ukládány bez utrpění kompresních ztrát. Jiné volby souboru TIFF obsahují vícenásobné vrstvy či stránky.

I když je to dnes již široce rozšířený a přijatý standard formátu, když byl TIFF poprvé představen veřejnosti, jeho rozšiřování vedlo k problémům kompatibility. Programátoři měli volnou ruku ve specifikacích nových tagů a voleb, ale ne všechny programy realizovaly podporu pro všechny tyto tagy, jež byly tvořeny. Jako výsledek se nejmenším společným jmenovatelem brzy stal TIFF, a až dnes obrovská většina TIFF souborů, a kód který je čte, jsou založeny na 32-bitovém CMYK či 24-bitovém RGB nekomprimovaném obraze.

TIFF má možnost využívat LZW kompresi, bezeztrátovou datovou kompresní techniku pro redukci velikosti souboru. Do roku 2004 bylo využití této možnosti omezené, protože technika LZW byla předmětem několika patentů. Nicméně, těmto patentům již skončila jejich platnost.

Každý TIFF soubor začíná 2-bytovým indikátorem bytového pořadí: "II" pro little endian a "MM" pro big endian bytové řazení. Následující 2 byty reprezentují číslo 42. Číslo 42 bylo vybráno "pro svůj hluboký filosofický význam". Čtení čísla 42 je závislé na bytovém pořadí indikovaném v prvních 2 bytech. Čtení všech slov, dvojslov, atd., v TIFF souboru je založeno na indikovaném bytovém pořadí.

TIFF v dokumentovém zobrazování

TIFF formát je standardem pro dokumentové zobrazování a systémy dokumentové správy. V tomto prostředí je běžně využíván s CCITT Group IV 2D kompresí, která podporuje černobílé (také zvané bizonální či monochromatické) obrazy. Ve velkoobjemových prostředích jsou dokumenty typicky skenovány černobíle (spíše než barevně či v odstínech šedé) kvůli zachování kapacity paměti. Průměrné oskenování strany formátu A4 zabere 30 kilobytů (KB) dat v rozlišení 200 ppi a 50 KB dat v rozlišení 300 ppi. 300 ppi je mnohem více obvyklé rozlišení než 200 ppi.

Protože TIFF formát podporuje vícenásobnost stránek, mnohostránkové dokumenty mohou být uloženy jako jednotlivé TIFF soubory, spíše než jako série souborů pro každou naskenovanou stranu.

Organizace TIFF formátu

  • Image File Header - hlavička souboru
  • Image File Directory - adresář souboru
  • bitmapová data

Každá datová struktura TIFF začíná hlavičkou zvanou TAG. Umístění všech položek v souboru se může měnit podle použitého programu pro zápis TIFFu.

Parametry formátu TIFF

Externí odkazy


        Formáty multimediálních dat
Obrázky

APNGBMPGIFJPEGJPEG 2000JPEG XRMNGPCXPNGSVGTIFFWBMPXPM

Video

MPEG-1MPEG-2MPEG-4M4VH.264 (MPEG-4 AVC)HuffYUVRealVideoTheoraDiracVP8WMV

Zvuk

AACApple LosslessAC-3AMRATRACFLACG.711G.729MP3MODSpeexVorbisTAKWAVWMAMusepack

Kontejnery

3GPAVIOggMPEGQuickTimeASFMP4MatroskaWebM