Navigace

Z Multimediaexpo.eu
Přejít na: navigace, hledání

Navigace je souhrnný název pro postupy, jimiž lze kdekoliv na zeměkouli, moři či obecně v nějakém prostoru (ještě obecněji v nějaké situaci) stanovit svou polohu (nebo polohu jiného přemisťovaného objektu) a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější (například nejrychlejší, nejkratší atd.). Termín je odvozen z latinského slova navis znamenajícího loď, původně slovo znamenalo plavbu po moři, význam se metonymicky přenesl na zjišťování polohy a směru a volbu trasy a metaforicky rozšířil na další druhy dopravy a další činnosti. Navigace může být prováděna například těmito způsoby:

Říční navigace je pojem s příbuzným, ale odlišným významem: označuje stavební úpravy a stavební prvky, které mají vést vodní tok (řeku) i v případě povodně tak, aby se nerozlévala do zástavby nebo do krajiny. Navigovaným objektem je tedy voda ve vodním toku.

Související články