Multimediaexpo.cz:Vandalismus
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.eu

Přejít na: navigace, hledání
Vandalismus poškozuje Multimediaexpo.cz

Vandalismem rozumíme příspěvek, smazání nebo změnu obsahu úmyslně poškozující Multimediaexpo.cz. Obvyklým případem je vkládání nadávek, nahrazování obscénnostmi nebo úplně nesouvisejícím obsahem. Za vandalismus nepovažujeme žádnou úpravu učiněnou s dobrou vůlí encyklopedii vylepšit, byť třeba porušuje zvyky a vypadá podezřele. S vandalismem by zejména nemělo být zaměňováno nováčkovské testování. Například pokud uživatel z dosud neznámé IP adresy vloží do náhodného článku „ahoj“, nejedná se zřejmě o vandalismus. Takovou úpravu je potřeba odstranit a nováčka upozornit na to, že k pokusům je vyhrazeno pískoviště.

Vandalismus je závažným porušením pravidel Multimediaexpo.cz !

Typy vandalismu

Běžnými formami vandalismu jsou:

Spam
Vkládání nesouvisejících vnějších odkazů za účelem propagace odkazované stránky.
VandalBot
Automatizované vkládání spamu nebo ničení článků pomocí skriptu (robota). Obvykle zasahuje desítky až stovky článků...
Dětinský vandalismus
Vymazání obsahu stránky, přidání nějakého „výkřiku do tmy“ a podobně.
Hloupé vtípky
Vkládání hoaxů nebo věrohodně znějících nesmyslů (někdy může být obětí vtípku i ten, kdo článek vložil).
Lstivý vandalismus
Vandal se snaží budit dojem seriózních editací, ale přitom do encyklopedie záměrně přidává nepravdivé údaje či nesmysly. Tento druh vandalismu se často projevuje nenápadným přepisováním dat či přidáváním nepravdivých informací do již existujících textů. Mnohdy je navíc kryt jinými opravdu seriózními editacemi ze strany dotyčného vandala.
Vandalismus formou přesouvání stránek
Vandal přesouvá již existují stránky na nová místa s nesmyslnými či urážlivými jmény. Tato forma vandalismu je nebezpečná v tom, že proti ní může účinně zasáhnout pouze správce.
Napadání uživatelských stránek
Tento druh vandalismu je zaměřen na uživatelské stránky přispěvatelů a jsou v něm nejčastěji obsaženy urážky napadeného. Jedná se o určitý druh pomsty za nějaké jednání oběti.

Co není vandalismus

Je mnoho způsobů chování, které vypadají podobně, ale řeší se jinak:

  • Pokusy nováčků – je potřeba navrátit do původního stavu, na diskusní stránku autora umístit vysvětlení.
  • Porušení nezaujatého úhlu pohledu (NPOV) – není vždy snadné nazaujatý úhel pohledu dodržovat, a noví uživatelé si existenci tohoto pravidla nemusí vždy uvědomovat. Postup řešení je uveden na stránce Multimediaexpo.cz:Příručka pro aplikaci NPOV.

Šablony

Na diskuzní stránky uživatele se vkládají šablony, které ho mají upozornit na nevhodné chování:

  • {{subst:Experimenty}} – nováčkovské pokusy
  • {{subst:Experimenty2}} – opakované nováčkovské pokusy, přes upozornění, přidávání nesmyslů nebo odstraňování obsahu
  • {{subst:Spam}} – vkládání nesouvisejících odkazů
  • {{subst:KomentářPOV}} – nováčkovské vkládání komentářů prorušujících NPOV

Podívejte se také na


220 sociálních sítí a informace o článku

       

Informace o článku.

Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.
Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unportedcreativecommons.org