Multimediaexpo.cz:Byrokraté

Z Multimediaexpo.eu
Přejít na: navigace, hledání

Byrokraté jsou privilegovaní redaktoři, kterým byla propůjčena technická práva:

 • povýšit jiné uživatele na úroveň správce nebo byrokrata,
 • udělit nebo odebrat uživateli status bota a
 • přejmenovávat uživatelské účty.

Každý byrokrat je zároveň správcem. Byrokraté jsou omezeni pravidly a konsenzem – smějí povyšovat jiné na správce či byrokraty jen tehdy, když to odráží vůli komunity, obvykle po úspěšné žádosti na stránce Multimediaexpo.cz:Žádost o práva správce. Podle vlastního uvážení smějí posuzovat žádosti o změny uživatelských jmen a při udělování statutu bota zajišťovat respektování pravidel pro boty. Očekává se, že jsou schopni dobře posoudit, zda byl dosažen konsenzus, a že jsou ochotni vysvětlovat své činy.

Byrokraté

Současní

 1. Od samotného počátku Sysop, 1.1. 2007 (CEST) — majitel serverů Skins.cz, Multimediaexpo.cz a Multimediaexpo.eu

Související články

Instrukce k povýšení na práva správce

 1. Počkejte až uplyne lhůta vyjádřená na příslušné žádosti – podstránce stránky Multimediaexpo.cz:Žádost o práva správce. Ta je nejméně 14denní, pokud nebyla prodloužena.
 2. Zkontrolujte historii hlasovací stránky, jestli jsou hlasy pravé.
 3. Určete, zda existuje konsenzus, že daná osoba má být správcem (nebo byrokratem) užitím obecně přijímaných zásad, svého nejlepšího úsudku a v souladu s Multimediaexpo.cz:Žádost o práva správce#Postup schvalování.
 4. Zaarchivujte hlasovací stránku podle návodu na začátku stránky Multimediaexpo.cz:Žádost o práva správce/Archiv.
 5. Pokud má být správcem či byrokratem, povyšte uživatele pomocí Speciální:Makesysop. Zaznamenejte změněnou skutečnost na příslušné stránce, případně na této stránce.
 6. Pokud výsledek znamená změnu práv (ať povýšení nebo v případě nepotvrzení správcem odebrání práv), informujte o skutečnosti daného uživatele.

Instrukce pro změnu uživatelského jména

 1. Ověřte si, že žádost o změnu jména je legitimní.
 2. Ověřte si, že uživatel nemá v historii zneužívání a že žádost je v nejlepším zájmu projektu. Rozhodněte dle vlastního uvážení.
 3. Vložte staré a nové jméno do formuláře v Speciální:Renameuser.
 4. Informujte uživatele o vyřešení žádosti.

Instrukce pro udělení statusu bota

 1. Podívejte se, zda na stránce Multimediaexpo.cz:Bot/Žádosti nejsou u žádosti nějaké protesty, u nového typu bota na diskusi Multimediaexpo.cz:Pod lípou, na historii uživatele, který bude bota ovládat, a pokud jde o mezinárodního bota, tak i na jeho diskusní stránky na jiných projektech.
 2. Pokud se rozhodnete žádosti vyhovět, běžte na Speciální:Makebot a nastavte příznak.
 3. Na stránce Multimediaexpo.cz:Bot/Žádosti přesuňte příslušnou žádost mezi vyřízené.

Příznak bota lze odstranit rovněž použitím Speciální:Makebot.


200 sociálních sítí a informace o článku

Informace o článku.

Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.
Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unportedcreativecommons.org