Excentricita dráhy

Z Multimediaexpo.eu
Přejít na: navigace, hledání
Příklady trajektorií s různou excentricitou:
(červená) elipsa s excentricitou 0,7
(zelená) parabola s excentricitou 1
(modrá) hyperbola s excentricitou 1,3

Excentricita dráhy neboli výstřednost je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa (přirozeného, např. planety, komety apod., nebo umělého) v kosmickém prostoru. Vyjadřuje kruhovost, resp. nekruhovost dráhy, např. planety nebo komety.

Charakteristika

Pro kružnici je [math]e=0[/math], pro elipsu [math]0\lt e\lt 1[/math], pro parabolu [math]e=1[/math] a pro hyperbolu [math]e\gt 1[/math].

Vzorec pro výpočet excentricity eliptické dráhy je

[math]e = \frac{\varepsilon}{a}=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}[/math]

kde [math]\varepsilon[/math] je lineární excentricita (vzdálenost ohniska od středu kuželosečky), [math]a[/math] velká poloosa a [math]b[/math] malá poloosa. V kosmonautice resp. v astrionice je obvyklejší vztahovat excentricitu ke vzdálenostem apsid od těžiště soustavy

[math]e = \frac{ R_A - R_P }{ 2 a } = \frac{ R_A - R_P }{ R_A + R_P } [/math],

kde [math] R_A [/math] a [math] R_P [/math] jsou vzdálenosti apoapsidy resp. periapsidy od těžiště a a je opět velká poloosa dráhy.

Další důležité vztahy mezi excentricitou a dalšími parametry dráhy jsou

[math]R_P = a (1 - e)[/math]

a

[math]R_A = a (1 + e).[/math]

Související články