Důl

Z Multimediaexpo.eu
Přejít na: navigace, hledání


Pohled na dnes již nepoužívaný rudný důl Ševčín na Březových Horách v Příbrami

Důl je závod či prostor, kde se těží nerostné bohatství, například uhlí, nebo rudy. Pokud je těžen kámen, mluvíme o lomu, případně kamenolomu.

Druhy dolů

  • povrchový důl – těžba se provádí pomocí odkrývání jednotlivých vrstev zeminy z povrchu, tímto způsobem se těží například v severních Čechách hnědé uhlí
  • hlubinný důl – těžba probíhá v podzemním systému svislých šachet a vodorovných štol

Alternativní názvy

Vyskytují se i alternativní synonymické názvy pro důl :

Kombinovaná těžba

Existují i kombinované metody těžby, kdy je těženo svrchu, ale vytěžená hornina se odváží vodorovnou štolou pod povrchem. Tímto způsobem se například v první polovině 20. století těžil vápenec v Českém krasu. V severních a v severozápadních Čechách převažovaly v prvopočátku těžby uhlí také hlubinné doly, nicméně technický rozvoj ve 20. století postupně umožnil přejít na povrchové metody těžby prakticky ve všech částech obou našich hnědouhelných revírů.

Související článek


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Důl